Baobab sunset - Antisiranana, Madagascar

Baobab sunset - Antisiranana, Madagascar